Задачі з алгебри 7 клас по темі «Цілі вирази. Тотожності. Степінь з натуральним показником. Одночлен».

На відео розв’язані задачі з алгебри 7 клас по темі «Цілі вирази. Тотожності. Степінь з натуральним показником. Одночлен».

1. Чи є тотожно рівними вирази.
2. Подайте у вигляді степеня добуток.
3. Виконайте дії.
4. Знайдіть значення виразу.
5. Подайте у вигляді степеня вираз.
6. Запишіть вираз у вигляді одночлена стандартного вигляду.
7. Спростіть вираз.
8. Доведіть тотожність.
9. Порівняйте вирази.

Задачі з алгебри 7 клас по темі "Цілі вирази. Тотожності. Степінь з натуральним показником. Одночлен".
Задачі з алгебри 7 клас по темі «Цілі вирази. Тотожності. Степінь з натуральним показником. Одночлен».

У завданнях першого рівня складності використовуємо означення тотожно рівних виразів та поняття степеня числа, а також властивості степеня добутку та частки.

При розв’язуванні завдань другого рівня складності використовуємо усі властивості степеня з натуральним показником, а також означення одночлена стандартного вигляду.

При доведенні тотожності ліву частину зводимо до виразу, який знаходиться в правій частині.

У четвертому рівні складності при порівнянні виразів робимо рівними або основи, або показники степенів, при цьому при піднесенні до степеня використовуємо властивість степеня з натуральним показником.

Задачі з алгебри 7 клас по темі «Цілі вирази. Тотожності. Степінь з натуральним показником. Одночлен».

Теоретичний матеріал по темі «Цілі вирази. Тотожності. Степінь з натуральним показником. Одночлен»

Самостійна робота 7 клас по темі «Цілі вирази. Тотожності. Степінь з натуральним показником. Одночлен»

ДПА математика задачі