Самостійна робота 7 клас по темі «Цілі вирази. Тотожності. Степінь з натуральним показником. Одночлен»

Розв’язання самостійної роботи по темі «Цілі вирази. Тотожності. Степінь з натуральним показником. Одночлени».

Робота складається з 12 завдань. Кожне завдання містить 4 варіанти відповіді, з яких лише 1 правильний.

1. Який з виразів тотожно рівний виразу.
2. Який з виразів є одночленом.
3. Обчислити.
4. Обчислити.
5. Запишіть у вигляді виразу квадрат суми чисел.
6. Обчисліть значення виразу, якщо задане значення змінної.
7. При якому значенні змінної значення виразів рівні між собою.
8. Обчисліть.
9. Обчисліть.
10. Якого найбільшого значення може набувати вираз.
11. Яке із чисел є найбільшим.
12. Знайдіть значення виразу, якщо задане значення іншого виразу.

Самостійна робота 7 клас по темі «Цілі вирази. Тотожності. Степінь з натуральним показником. Одночлен»

Теоретичний матеріал по темі «Цілі вирази. Тотожності. Степінь з натуральним показником. Одночлен»

Задачі з алгебри 7 клас по темі «Цілі вирази. Тотожності. Степінь з натуральним показником. Одночлен».

ДПА математика задачі