ДПА математика 9 клас

Державна підсумкова атестація з математики для випускників 9-х класів в Україні є обов»язковим. До програми ДПА входять теми шкыльноъ програми за 5-9 класи. Особливості проведення ДПА з математики для випускників середньої школи залежать від рівня вивчення цього предмета. Стандартний іспит триває 135 хвилин, а профільний іспит 180 хвилин. Також відрізняється і зміст завдань, для учнів звичайних класів ДПА складається з 3-х частин: 10-12 тестових питань, 4-6 питань з відкритою відповіддю, 3-4 завдання з покроковим рішенням. Для учнів профільних математичних класів додаєтся ще 4-та частина, яка містить 3-и завдання підвищенної складності, що потребують розгорнутого рішення.

Перша частина підсумкової контрольної роботи містить 12 тестових завдань закритого типу (8 завдань з алгебри і 4 завдання з геометрії) з можливістю вибору однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих. Якщо учень указав у бланку правильну відповідь, то йому нараховують 2 бали, якщо вказана неправильна відповідь — 0 балів. Максимальна кількість балів за розв’язання завдань першої частини — 24.

Друга частина підсумкової контрольної роботи містить 4 тестові завдання відкритого типу (3 завдання з алгебри і 1 завдання з геометрії) із записом короткої відповіді. Завдання цієї частини вважатимуться розв’язаними правильно, якщо учень у бланку записав коротку відповідь у вигляді виразу, числа, координат точки, розв’язків рівняння тощо. Якщо учень записав у бланку правильну відповідь, то йому нараховують 3 бали, у випадку неповної відповіді на розсуд учителя (наприклад, указано один із двох коренів рівняння тощо) він може одержати 1 чи 2 бали, неправильна відповідь” 0 балів. Максимальна кількість балів за розв’язання завдань другої частини — 12.

Третя частина підсумкової контрольної роботи містить 3 завдання відкритого типу (2 завдання з алгебри й 1 завдання з геометрії) із записом повної відповіді. Завдання вважатиметься розв’язаним правильно, якщо учень виконав обірунтування кожного кроку розв’язання і записав правильну відповідь. За розв’язання кожного завдання цісї частини учневі нараховують від 4 до 0 балів. Максимальна кількість балів за розв’язання завдань третьої частини — 12.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учень, — 48. Для виставленні оцінки за виконання підсумкової контрольної роботи у 12-бальній шкалі оцінювання набрану учнем кількість балів слід поділити на 4.

На каналі можна переглянути детальне розв’язування завдань ДПА усіх 3-х рівнів складності