ДПА математика 9 клас завдання 4 (13-16 варіанти)

Завдання 4 варіант 13: Укажіть точку перетину прямої y=4x-12 з віссю ординат.
А) (3;0); Б) (-3;0); В) (0;12); Г) (0;-12).

Завдання 4 варіант 14: Укажіть точку перетину прямої y=3x-15 з віссю ординат.
А) (0;-15); Б) (0;15); В) (5;0); Г) (-5;0).

Завдання 4 варіант 15: Укажіть точку перетину прямої y=2x+12 з віссю ординат.
А) (0;-12); Б) (0;12); В) (6;0); Г) (-6;0).

Завдання 4 варіант 16: Укажіть точку перетину прямої y=3x+18 з віссю ординат.
А) (-6;0); Б) (6;0); В) (0;18); Г) (0;-18).

ДПА математика 9 клас завдання 4 (13-16 варіанти)

Вісь ординат визначається рівнянням x=0, тому в завданнях такого типу одна з координат шуканої точки вже визначена (x=0), другу координату шуканої точки отримуємо, підставивши замість x нуль в рівнянні прямої і знайшовши таким чином y.

ДПА математика 9 клас завдання 4 (13-16 варіанти)

Всі завдання ДПА з математики