ДПА математика 5 завдання (1-4 варіанти) 9 клас

Завдання 5 варіант 1: Розв’яжіть рівняння x^2+7x=0.
А) 0; 7; Б) 0; -7; В) 0; Г) -7.

Завдання 5 варіант 2: Розв’яжіть рівняння x^2-5x=0.
А) 0; Б) 5; В) 0; -5; Г) 0; 5.

Завдання 5 варіант 3: Розв’яжіть рівняння x^2-6x=0.
А) 0; 6; Б) 0; В) 6; Г) 0; -6.

Завдання 5 варіант 4: Розв’яжіть рівняння x^2+4x=0.
А) 0; Б) -4; В) -4; 0; Г) 4; 0.

ДПА математика 9 клас завдання 5 (1-4 варіанти)

Рівняння такого типу розв’язуються винесенням спільного множника за дужки і застосовуємо правило: добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Кожен із множників прирівнюємо до нуля і знаходимо корені.

ДПА математика 5 завдання (1-4 варіанти) 9 клас

Всі завдання ДПА з математики