ДПА математика 21 завдання (9-12 варіанти) 9 клас

Завдання 21 варіант 9: Запишіть рівняння кола із центром у т. О (-1;2), яке дотикається до прямої 3x-4y-9=0.

Завдання 21 варіант 10: Запишіть рівняння кола із центром у т. О (2;-1), яке дотикається до прямої 4x-3y-21=0.

Завдання 21 варіант 11: Запишіть рівняння кола із центром у т. О (1;-2), яке дотикається до прямої 5x-12y+10=0.

Завдання 21 варіант 12: Запишіть рівняння кола із центром у т. О (-2;1), яке дотикається до прямої 12x-5y+3=0. Рівняння кола з центром в т. (а;b) має вид (x-a)^2+(y-b)^2=R^2.

ДПА математика 21 завдання (9-12 варіанти) 9 клас

Радіус кола знаходимо як відстань між точками — центром кола і точкою дотику. Пряма, що сполучає центр кола і точку дотику, перпендикулярна до дотичної до кола. Знаходимо координати точку дотику, як точку перетину зазначених прямих. Знаходимо радіус кола і записуємо рівняння кола.

ДПА математика 21 завдання (9-12 варіанти) 9 клас

Всі завдання ДПА з математики