ДПА математика 18 завдання (5-8 варіанти) 9 клас

ДПА математика 18 завдання (5-8 варіанти) 9 клас

Розв’яжіть систему рівнянь. Спочатку, додаючи до одного рівняння системи інше, позбуваємося доданку xy, потім виражаємо з першого рівняння одну змінну через іншу і підставляємо отримане значення в друге рівнянння системи, знаходимо розв’язки.

ДПА математика 18 завдання (5-8 варіанти) 9 клас

Всі завдання ДПА з математики