ДПА математика 15 завдання (5-8 варіанти) 9 клас

Завдання 15 варіант 5: Знайдіть область значень функції y=3x^2-6x+1.

Завдання 15 варіант 6: Знайдіть область значень функції y=2x^2-8x+1.

Завдання 15 варіант 7: Знайдіть область значень функції y=2x^2+8x+3.

Завдання 15 варіант 8: Знайдіть область значень функції y=3x^2+6x+2.

ДПА математика 15 завдання (5-8 варіанти) 9 клас

Визначаємо, як розміщений графік параболи: вітками вгору чи вниз, в залежності від цього ордината вершини буде максимумом або мінімумом функції. Спочатку знаходимо абсцису вершини параболи за формулою y0=-b/2a, потім ординату вершини параболи, знайшовши значення функції в точці x0, після цього записуємо область значень функції в залежності від розташування віток параболи.

ДПА математика 15 завдання (5-8 варіанти) 9 клас

Всі завдання ДПА з математики