ДПА математика 15 завдання (1-4 варіанти) 9 клас

Завдання 15 варіант 1: Знайдіть найбільше значення функції y=-x^2+2x-7.

Завдання 15 варіант 2: Знайдіть найменше значення функції y=x^2-4x+1.

Завдання 15 варіант 3: Знайдіть найменше значення функції y=x^2-6x+2.

Завдання 15 варіант 4: Знайдіть найбільше значення функції y=-x^2+4x-5.

ДПА математика 15 завдання (1-4 варіанти) 9 клас

Визначаємо, як розміщений графік функції параболи: вітками вгору чи вниз, в залежності від цього ордината вершини буде максимумом або мінімумом функції. Спочатку знаходимо абсцису вершини параболи за формулою y0=-b/2a, потім знаходимо ординату, підставивши отримане значення у квадратичну форму.

ДПА математика 15 завдання (1-4 варіанти) 9 клас

Всі завдання ДПА з математики