ДПА математика 12 завдання (5-8 варіанти) 9 клас

Завдання 12 варіант 5: Площа круга, вписаного в квадрат, дорівнює 16π см2. Знайдіть сторону квадрата.
А) 1 см; Б) 4 см; В) 8 см; Г) 2 см.

Завдання 12 варіант 6: У квадрат зі стороною 6 см вписано круг. Знайдіть площу круга.
А) 16π см2; Б) 9 см2; В) 9π см2; Г) 36π см2.

Завдання 12 варіант 7: Довжина кола, вписаного в квадрат, дорівнює 8π см. Знайдіть площу квадрата.
А) 64 см2; Б) 16 см2; В) 36 см2; Г) 4 см2.

Завдання 12 варіант 8: У квадрат, площа якого дорівнює 36 см2, вписане коло. Знайдіть довжину цього кола.
А) 8π см; Б) 6 π см; В) 18 π см; Г) 36 π см.

ДПА математика 12 завдання (5-8 варіанти) 9 клас

Радіус вписаного в квадрат круга дорівнює половині сторони квадрата. Площа круга обчислується за формулою S=Пr^2, довжина кола C=2Пr, а площа квадрата S=a^2.

ДПА математика 12 завдання (5-8 варіанти) 9 клас

Всі завдання ДПА з математики