ДПА математика 11 завдання (1-4 варіанти) 9 клас

Завдання 11 варіант 1: Знайдіть координати вектора c = -1/3d, якщо вектор d (-9;6).
А) (-3; -2); Б) (3; 2); В) (-3; 2); Г) (3; -2).

Завдання 11 варіант 2: Знайдіть координати вектора a = -1/2b, якщо вектор b (-8;4).
А) (4; -2); Б) (-4; -2); В) (-4; 2); Г) (4; 2).

Завдання 11 варіант 3: Знайдіть координати вектора a = -1/3c, якщо вектор c (9;-12).
А) (3; -4); Б) (-3; -4); В) (-3; 4); Г) (3; 4).

Завдання 11 варіант 4: Знайдіть координати вектора b = -1/2m, якщо вектор m (8;-2).
А) (4; -1); Б) (-4; 1); В) (4; 1); Г) (-4; -1).

ДПА математика 11 завдання (1-4 варіанти) 9 клас

Координати шуканого вектора знаходимо, помноживши відповідні координати заданого вектора на коефіцієнт.

ДПА математика 11 завдання (1-4 варіанти) 9 клас

Всі завдання ДПА з математики